Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

Geriatrie fysiotherapie

  • Home
  • Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, kunnen zich wenden tot de fysiotherapeut die kennis heeft van geriatrische klachtenbeelden. De fysiotherapeut in de geriatrie richt zich op het dagelijks bewegen van kwetsbare ouderen:  cliënten/ patiënten met een hoge biologische leeftijd met complexe gezondheidsproblematiek die soms een onduidelijk karakter heeft.

Deze ouderen dreigen door diverse oorzaken uit balans te raken wat betreft hun zelfredzaamheid in en rond het huis, maatschappelijke vaardigheden etc.

Ouderen zijn praktisch/ klinisch onder te verdelen in de volgende groepen:

  • Gezonde/ onbedreigde ouderen met hoge biologisch leeftijd. Bijvoorbeeld de 72-jarige die tijdens het wandelen in de bossen zijn enkel heeft verzwikt.
  • Kwetsbare ouderen met meerdere klachten/ gezondheidsproblemen.
  • Patiënten met geriatrische ziektebeelden als: Osteoporose – Diabetes mellitus – Dementie – COPD – CVA (beroerte) – M. Parkinson – Reuma(toide artritis) – Hartfalen – Vaatlijden.

Het handelen van de fysiotherapeut zal zich in het bijzonder richten op de laatste 2 groepen ouderen, en combinaties ervan. Er wordt gewerkt vanuit specifieke kennis over veroudering en bijbehorende ziektebeelden. De fysiotherapie is gericht op het omgaan met, behandelen en adviseren van de patiënt en zijn omgeving bij de toenemende afhankelijkheid die ontstaat.

De behandeling bestaat voornamelijk uit oefentherapie gericht op dagelijkse bewegingen en activiteiten, om klachten hierbij te voorkomen/ verminderen en de mate van achteruitgang te vertragen.

Behandelingen zullen mogelijk ook aan huis plaatsvinden, om de ouderen juist in hun eigen vertrouwde omgeving zelfredzaam te maken/ houden. Afhankelijk van de soort en aard van aandoening(en), zal in de meeste gevallen de behandeling geheel of gedeeltelijk onder de dekking van de zorgverzekeraar vallen.