Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

Manuele therapie

Manuele therapie

Een manueel therapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut, welke een post-HBO danwel universitaire vervolgstudie heeft gevolgd. Deze studie is een verbreding en verdieping van de kennis omtrent het bewegingsapparaat. Arthrokinematica, biomechanica, anatomie, neurologie, medische beeldvorming zijn in deze studie zaken van aandacht.

In een eerste gesprek zal de manueel therapeut o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen.
Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueeltherapeut de houding en het bewegen beoordeelt en met specifieke bewegingen de gewrichten onderzoekt.

Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueel therapeut beslissen of er behandeld kan gaan worden of dat de patiënt terug gaat naar de verwijzend arts met een rapportage van de manueeltherapeut. Als er behandeld gaat worden, dan zal deze behandeling niet alleen tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren, maar ook de houding en beweging tijdens werkzaamheden en recreatie te optimaliseren. Ook tijdens de behandeling kan de manueel therapeut gebruik maken van specifieke bewegingen om de gewrichten weer goed te laten bewegen.. De manueeltherapeut probeert beweeglijkheid te herstellen of een teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met manipulaties (in de volksmond ook wel “kraken” genoemd). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid worden gehoord. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. (bron NVMT)